Arbeidsoppgåver
I hovudsak vil det vere laboratoriearbeid med blodprøvar, analysar, prosedyrar som sårskift, ekg, spirometri mm.
Vi nyttar CGM allmenn. Opplæring vil bli gitt.

Kvalifikasjonar
Autorisasjon som sjukepleiar
- Den tilsett må både ha evne til å arbeide sjølvstendig og å kunne samarbeide.
- Kommunisere godt med våre pasientar

Meir informasjon om stillinga finn du på heimesida vår: www.Luster.kommune.no - ledige stillingar. Du må logge inn for å sjå stillinga. Her finn du også digitalt søknadssskjema du må nytte. For spørsmål om stillinga kan du henvende deg til Knut Cotta Schønberg, tlf.: 57685600  e-post: knut.cotta.schonberg@luster.kommune.no

 

Søknadsfrist 02.08.2020