Arbeidsoppgåver
Yte omsorgstenester og praktisk bistand til omsorgstrengjande heimebuande.

Kvalifikasjonar
Relevant praksis.
Vere fleksibel og ha evne å skape gode relasjonar til både brukarar og medarbeidarar.

Særskild for stillinga
Løns- og arbeidsvilkår iflg. gjeldande lov, forskrift og tariffavtalar.
Turnus med arbeid 3. kvar helg
Søkjar må kunne disponere eigen bil i tenesta.

Søknad

Lenkje til elektronisk søknadsskjema finn du her.

For spørsmål om stillinga kan du kontakte kontaktpersonen. Dersom du har behov for hjelp til å søke kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 68 55 00.

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad.

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Opplysningar om søkjarane kan likevel bli offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du kan trekkje søknaden din.

Søknadsfrist 25.09.2018

Kontaktperson

Liv Hunshamar, mobil: 918 04 901, liv.norunn.hunshamar@luster.kommune.no