Tid og stad

Thon Hotel Jølster på Skei 1. oktober 2020 frå 0930 til 1600 – Program og påmelding
Grand Hotel Terminus i Bergen 29. september frå 0930 til 1600 – Program og påmelding

 

LivOGLyst-programmet for lokalsamfunnsutvikling

LivOGLyst er eit program og ein trinnvis støtteordning som er tufta på brei og kontinuerlig involvering av innbyggjarar. Lag og foreiningar kan søkje om opptak til programmet på vegne av sitt lokalsamfunn og samarbeid med kommunen er ein føresetnad for å lukkast.  Gjennom LivOGLyst-programmet får prosjekta tilgang på kompetanse, nettverk, tett oppfølging frå den regionale partnarskapen og økonomisk tilskot. Ta gjerne kontakt med prosjektleiar Ingeborg Sofie Sætrevik for meir informasjon.
For meir informasjon om søknadsfrist og kriterier, sjå her.