A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Klassar

oppstart 2014

Nytt barnehageår

Velkommen

Francis som er ny i barnehagen og alle de andre som er godt kjende. Elias, Lars Haakon, Milla, Vebjørn og Julia tykkjer det er kjekt å møtast att etter sommarferien!

2014-08-18

"Visuell ballade" frå Den Kulturelle Skulesekken

Kulturelt besøk for 5.-7.trinn

"Månen"

kvit, stor, einsam

lat meg få sjå

kva du glor på

det er månen kvit

som har komme hit

2013-02-08

Informasjon til alle foreldre ved oppvekstsenteret

Vatnet vekke

Informasjon til foreldre ved Jostedal Oppvekstsenter i samband med at ungane vert sendt heim grunna manglande vatn

2013-01-22
Birger og dei eldste framfor Tullifura

Tradisjonsmusikk frå Halveg, hjelpsam kjentmann, ei kjempestor furu og bratte bakkar opp til Vindolen

Tilbake til Tullifura

Torsdag 30.august fekk me til turen vår tilbake til Tullifura. Me skal skrive meir om turen i årets JSA, men her følgjer i alle fall ein flott biletserie frå den flotte dagen:

2012-09-13

Her finn de mappa med dei aktuelle vekeplanane for alle klassar

Vekeplan på nett:

2018-11-21

Elevråd

2012/2013: Gunnar (7.trinn, leiar), Sølvi (6.trinn, skrivar), Kristi (5.trinn), Vebjørn (4.trinn), Jone (3.trinn), Sondre (2.trinn), Jostein (1.trinn)

Årets første møte i elevrådet er torsdag 23.aug kl 10!

No er det valt klasserepresentantar til elevrådet. Nytt i år er at 1.-3.trinn òg er med. Det vert altså 7 medlem i elevrådet i år.

2012-05-30

Foreldrekontakt

2012-05-22
Powered by CustomPublish AS