A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Elevkveldar hausten 2015

Luster ungdomsskule har tradisjon for å arrangere elevkveld for alle trinn siste fredagen i månaden. Fyrste elevkvelden i haust vil bli fredag 25.september kl 19.30-23.00. Klassetrinna rullerar på å ha ansvar for kveldane. Det vert kiosksal, FIFA, musikk/dans og litt program frå elevane sjølve. FAU stiller med vakter, og miljøterapeut og assisterande rektor vil og vere til stades.

Velkomen til ein triveleg kveld på skulen! 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS