Om du vil komme med innspel til ny arealdel for Luster kommune kan du nytte denne lenka:

 Kommuneplanen sin arealdel -  innspelsskjema

 

 

For rettleiing til korleis du kan lage kartvedlegg til innspelet ditt kan du følge denne lenka: 

Rettleiing for kartvedlegg til innspel - Luster kommune

 

Om du har spørsmål kan du ta kontakt med kommuneplanleggjar Oliver Bjørndal på epost: oliver.bjorndal@luster.kommune.no, eller telefon 908 23 084. Me vil arrangere bygdemøter og opne kontordagar i forkant av innspelsfristen, så det vil bli høve til å fremje spørsmål eller drøfte innspel under desse arrangementa.