A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Kommunal språkplan

Barnehagane og skulane i Luster kommune skal komande skuleår ta i bruk den kommunale språkplanen.

Dette er ein plan som er forpliktande for alle barnehagane og  grunnskulane i Luster kommune. Den skal sikre progresjon, heilskap og samanheng innanfor språkopplæring.

Prinsippet om tilpassa opplæring og individuell tilrettelegging ut frå elevane sin ståstad må prege arbeidet.

 

Planen finn du her: Sprakplan_Luster_2019.pdf

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS