Bygg Kontakt for tinging Tlf.
Gaupne Idrettshall Book i bookup 905 88 369
Gaupne skule Rektor 57 68 57 42

Hafslo samfunnshus

og tidlegare Luster vidaregåande

Hafslo barne- og ungdomsskule 57 68 58 20
Indre Hafslo oppvekstsenter Rektor 57 68 59 70
Jostedal samfunnshus/basseng Vaktmeister 916 03 684
Luster samfunnshus Luster oppvekstsenter 57 68 59 20
Luster ungdomsskule Luster ungdomsskule 57 68 57 62
Luster ungdomsskule, gymsal Book i bookup 905 88 369
Skjolden oppvekstsenter Rektor 57 68 59 40
Solvorn oppvekstsenter Rektor 57 68 58 40
Veitastrond skule/samfunnshus Hafslo barne- og ungdomsskule 57 68 58 20