Dei har digitalt møte med 2 orienteringssaker på dagsorden.

Korona - status og planar framover.

Harastølen

https://www.luster.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-16-04-2020.391486.nn.html?mid=9258.e4618cc51f

Radio Luster vil overføre møtet.