Følgande fag er omfatta av denne anskaffinga:

  • snikkartenester (inkludert målarteneste og ansvarleg søkar)
  • røyrleggjartenester
  • elektrikartenester
  • elektrikartenester veglys

Kommunen held eit informasjonsmøte onsdag 13. okt. kl. 08.30 på rådhuset for interesserte entreprenørar.

Trykk her for meir informasjon og for å sjå utlysinga