cafe.pngRisikoen for spreiing av covid-19 har synt seg særleg høg i serverings- og restaurantbransjen der gjester ofte er tettare på kvarande. Det syner òg erfaringar frå andre land.

Det er anbefalt MINIMUM 1 METER AVSTAND mellom personar i offentleg rom, inkludert serverings- og restaurantbransjen.

Me ber om at gjester og bransjen følgjer desse anbefalingane om 1 meter avstand.

Som påminning til gjester, rår me verksemdene til å setje oppslag om dette.
Plakatar de kan skrive ut under:

Hald avstand (norsk og engelsk)

Unngå smittespreiing (norsk)

Unngå smittespreiing (engelsk)