På denne sida finn du informasjon frå helsedirektoratet til reisande som kjem til Noreg, informasjon til deg som jobbar med i truistnæringa/med reisande, informasjon til utanlandske sysselsatte/sesongarbeidarar, og annan informasjon om innreisereglar og reiseråd.

Me vonar at arbeidsgjevarar til utanlandske sysselsette på korttidskontrakt vil henge opp informasjon/plakatar på arbeidsplassen.