Regjeringa melder den 18. januar om at strenge smitteverntiltak blir vidareført, men opnar opp for at barn og unge kan møtast til fritidsaktivitetar både inne og ute, skular blir justert ned frå raudt til gult nivå og mindre strengt på besøk i heimar.

Dei nasjonale tiltaka.