Vi føl nøye med på smitteutbrotet i nabokommunen. Luster kommune føl dei nasjonale smittevernråda.

Luster kommune ber om alle innbyggjarar og ALLE TILREISANDE føl dei reiseråd som gjeld i Noreg for påska

Luster kommune vaksinerar kvar onsdag same dag vi får vaksinane. Vi får 54 dosar 24/3 og 108 dosar 31/3- halvparten er 2. dose. AstraZeneca er satt på vent til statlege myndigheiter har avklåra vidare bruk. Når vi har vaksinert ferdig 31/3 vil vi ha satt 968 vaksinedosar. Gjeld Pfizer: 342 er ferdigvaksinerte med 2 dosar, 168 har fått 1 dose. Det er satt 116 dosar med AstraZeneca. Det er ikkje registrerte alvorlege biverknadar ved vaksinasjon.

Vi reknar med å vere ferdig med gruppa 75+ i midten av april om vi har same vaksinetildeling som no.