Årsaka til omlegging er å få integrert bestillinga med journalprogrammet. Vi beklagar ulempa, men løysinga blir betre.

Luster kommune føl dei sentrale myndigheiter sine krav og råd innan smittevernet. Vi har ikkje eigen lokal forskrift. Ved spørsmål ring koronatelefonen 906 72 675.

Pr. i dag er ingen i karantene eller isolasjon i Luster kommune.