Me vil difor presisere at kommunen kontaktar deg dersom du er prioritert for tilbod om vaksinasjon.
Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Etter kvart vil alle få tilbod om vaksine. Du blir kontakta når det er din tur.
Følg med på heimesida for detaljar.

Lenke til kommunal informasjon om koronavaksine/ coronavirus vaccine.