Kommunane vil få fleire vaksinedosar i juni, juli og august. Det er viktig at innbyggjarane planlegg ferie slik at dei kan møte på vaksinasjonsdagen.

Vi vaksinerar berre eigne innbyggjarar, ikkje ferierande.

Det vil bli gjeve tydeleg informasjon om når dei ulike gruppene blir kalla inn til vaksinering.

Det er særs viktig at alle forstår at dei må nytte tilbodet dei får i sommar. Vaksinane har kort haldbarheit. Vi vaksinerar kvar onsdag.