Det er eit aukande smittetrykk i landet og mest med muterte virus. Det betyr at alle innbyggjarar må vere påpasselege og følgje smittevern-råda. Me anbefaler framleis bruk av munnbind i andre situasjonar òg, der ein har vanskar med å holde minst 1 m avstand.