Kan du setja av nokre timar kvar månad til å vere saman med ein person med demens? Nasjonalforeningen Sogndal, Luster og Leikanger demensforening, Jostedal helselag og Gaupne helselag i samarbeid med hukommelses-team i kommunane inviterer til gratis kurs:

Dato:  Laurdag 10.mars      
Tid   10.00 – 16.00
Stad:   Hafslo omsorgsenter,  Hafslovegen 122, 1. etg

Påmelding til kurs innan 7.3. til:  
Mary Aasen  976 51 903      
Marit Munthe  970 35 429                                                               
Asborg Kjærvik  977 91 794     
Kari Ødegård  57 68 56 21

Les meir på Nasjonalforeningen.no