Balestrand 19. mars kl. 18.00-21.00, Rådhuset i Balestrand

Sogndal 21. mars kl. 18.00-21.00, SIMAS Festingdalen (adm.bygg)

Ved stor pågang set me opp eit ekstra kurs i kommunen med størst interesse. Meld deg på ein av dei fastsette kursa, men skriv i ein kommentar om de har ynskje for kurs i ei av dei andre SIMAS-kommunane.

Meld deg på via kontaktskjema på vår heimeside, eller via e-post til linn@simas.no. Du kan òg ringe 57 67 69 95.

Påmeldingsfrist: 12. mars.

Meir informasjon på Simas sine sider.