Dei som ynskjer å søkje lærlingplass i Luster kommune søkjer via Sogn opplæringskontor.
Aktuelle læreplassar for Luster kommune er lyst ut der.

Søknadsfrist 01.03.21.