Det er ledig 100% fast stilling som byggjesakshandsamar/arealplanleggjar

For meir informasjon og elektronisk søknadsskjema: www.luster.kommune.no

Ved spørsmål kontakt med plansjef, Arne Ingjald Lerum, tlf. 57 68 55 07/ 991 53 715. E-post: arne.ingjald.lerum@luster.kommune.no

Søknadsfrist: 28.10.2018