Luster omsorgssenter

100% fast stilling som sjukepleiar
80% fast stilling som heimehjelp
80% fast stilling som hjelpepleiar/helsefagarbeidar

Hafslo omsorgssenter
80% fast stilling som heimehjelp

Hafslo og Gaupne  omsorgssenter
100% fast stilling som områdevikar/sjukepleiar

Grandmo busenter
67,14% fast stilling som hjelpepleiar/helsefagarbeidar
20% fast stilling som hjelpepleiar/helsefagarbeidar (natt)

Det er ledige helgestillingar i ulike stillingsstorleikar ved alle omsorgssentera og busenteret

For meir informasjon og elektronisk søknadsskjema: www.luster.kommune.no

Ved spørsmål kontakt leiar for omsorgstenesta, Kari Olseng Paulsen, tlf. 57 68 57 02/ 41689136. E-post: kari.paulsen@luster.kommune.no

Søknadsfrist: 28.10.2018