Bakgrunnen for sikringstiltaket er at det er påvist kvikkleire i grunnen og behov for ersjonssikring og områdestabilisering. 

Omtale av planen

Tiltaksplan

Flaumberekning for Mørkriselva

Kart Mørkriselvi v/Hauge

Bistand akuttiltak og uavhengig kontroll - NGI

Kommunevedtak for sikringstiltak mot flaum og skred

Teknisk notat - Stabilitet ved gbnr. 26/11 - NGI rev. 1

Teknisk notat - Stabilitet ved gbnr. 26/11 - NGI rev. 0

Informasjon om statleg medverknad til sikringstiltak

 

Send inn innspel til post@luster.kommmune.no eller per post til Luster kommune, postboks 77, 6866 Gaupne innan 26. november 2020. Merk innspel med Hastetiltak i Mørkridselvi v/Hauge.