Saka vert teken opp for å få avklart og formalisert rett skrivemåte for offentleg bruk.

Kartverket har sendt saka på lokal høyring til kommunen, jf. § 8 Lov om stadnamn (Stadnamnlova).

Stadnamnlova seier kven som har uttalerett:

  • Eigar og festar har rett til å uttale seg om gardsnamn og bruksnamn.
  • Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg om skrivemåten på namn som dei har særleg tilknyting til.


Innspel må sendast skrifteleg på elektronisk høyringsskjema eller til postmottak@luster.kommune.no innan 28.03.21. Merkast med sak 21/444.
 

Liste over namn på høyring
 

Brev frå Kartverket