Merknader til planen kan sendast på e-post til: magnus.snotun@luster.kommune.no eller postmottak@luster.kommune.no
Post: Luster kommune, Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne


Tiltaksplan - hastetiltak i Mørkriselvi og Mørkridsvegen 34 - 40, Skjolden

Høyringsfrist: 26. juli 2019