Det er særleg viktig at ingen går på jobb/skule/barnehage med symptom på akutt luftvegsinfeksjon. Alle som har ansvar for arrangement skal sjå til at smittevernreglane blir haldne. Vi oppfordrar til frivillig registrering på gjester på serveringsstadar for å kunne bistå smitteoppsporingsarbeidet om behov.

  • Hald deg heime om du er sjuk.
  • Hald avstand, minst 1meter.
  • Lær deg god hoste- og nysehygiene.
  • Ver nøyen med handhygiena.
  • Møt opp på teststasjonen på Helsesenteret ved mistanke om akutt sjukdom- bestill time til dette på nett.

Koronaillustrasjon.png

Koronaillustrasjon_Barn.png