INNHALD:
Emne Forfattar
2002, året for ei internasjonal satsing på
kultur-arv.
Føreord av kultursjef
og redaktør
Erling Bjørnetun
Lyster Sanatorium,
historia til eitt av dei første tuberkulose-
sanatoria i Noreg.
av Hans Lavoll
Trafikplankomiteen av 1919,
med vekt på skildringa av Jostedal herrad.
av Erling Bjørnetun
Trond Benkestokk og Trond-namnet på Hafslo.
- Ei kort innføring i kven denne slekta
Benkestokk var, og namnetradisjonen med
Trond namnet.
av Alfred Espe
Gamle-jordmora i arbeid.
Jordmora Margit Høyum Dahl fortel frå arbeidet sitt som
jordmor. Artikkelen er illustrert med foto og tekstar frå
utslillinga på Sogn Folkemuseum.
av Magnar Høyum
Utfordringar og praktisk vern av Urnes stavkirke.
Innleiing i samband med Nordisk Verdsarvmøte på Ornes
15.juni 2002.
av Eli-Sofie Thorne
Prosjektarbeid på Ornes
Kontinuitet og endringar i eit kulturlandskap. Ein studie av
Urnes i Luster, Sogn og Fjordane.Innleiing i samband
med Nordisk Verdsarvmøte på Ornes 15. juni 2002.
av Erling Bjørnetun
Kulturprisen 2000
Intervju med kulturprisvinnaren Stein Næss som leiar i
Luster Turlag.
Kulturprisen 2001
Intervju med kulturprisvinnaren Harald Bruflat.
Fotoglimt frå Luster
Fly-fotografi frå ulike stader i Luster kommune tekne av
Fjellanger Widerøe perioden 1957 - 1963
Presentasjon av sogelaga:
Luster sogelag
Hafslo sogelag
Jostedal historielag
Lokalhistorisk litteratur
Presentasjon av skulesoga, bygdebøkene og lokal-
historiske årbøker utgjevne i Luster kommune.
Lokalhistorie på internett
Tips til den som nyttar internett til å leite fram aktuell
lokalhistorisk informasjon.

 

Tingingskupong med prisar finn du her