A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Matteverkstad med tema addisjon i talområdet 0-10 og 0-100

Dei er veldig ivrige i 1. og 2. klasse når det er duka for matteverkstad. Då trekkjer vi tre grupper v.h.a. ispinnar med namna deira på, og så jobbar dei i ca 20 minutt på tre ulike stasjonar. Til slutt skriv og/eller teiknar dei i loggboka. Vanlegvis gjer vi dette ein gong i veka, siste økt på torsdag. Her er nokre glimt frå denne veka

Addisjonstykkje på ispinnar, dei skal puttast oppi rett kopp
Addisjonstykkje på ispinnar, dei skal puttast oppi rett kopp
Systematisering av svarkoppar og ispinnar må til først av alt
Systematisering av svarkoppar og ispinnar må til først av alt
Addisjons-memory
Addisjons-memory
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS