Meld frå om avlingssvikt til olav.oyrehagen@luster.kommune.no


Erstatning for avlingssvikt

Søknadsfrist for avlingsskadeerstatning er 31. oktober. For å få erstatning må avlinga vere under 70% av normavling i føretaket pr. daa. Avlingssvikten må skuldast klima.

Les om erstatning for avlingssvikt her