AstraZenica vaksina er trygg og beskyttar godt mot alvorleg sjukdom. Det er rapportert eit sjeldan og alvorleg tilfelle av mogleg vaksinereaksjon i Danmark.
Vi held fram med vaksinasjon med Pfiser-vaksina. Vi har ingen kjente biverknadar etter vaksinasjon i kommunen.