A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
susanne 2

Miljøkontakt

Susanne Heen Veum er miljøkontakt ved Luster ungdomsskule (37% stilling). Utover dette har ho støttetimar på elevar, ansvar for kantinedrift også er ho ein pådrivar for å skaffe utstyr til fysisk aktivitet på skulen.

Den viktigaste oppgåva i denne jobben er å vere tilgjengeleg for elevar som har behov for støtte. Ho har og, som alle andre tilsette på LUS, ansvar for å jobbe kvar dag for at alle elevar skal kjenne seg inkludert og sett.

Susanne organiserer elevkveldar, elevråd og ho har leksehjelp ei økt i veka. Ho er og skulen sin IBOS-kontakt (Inkluderande barnehage og skulemiljø) og leiar av skulen sitt IBOS-team. Ho er og fast deltakar i HSP-møter (tverrfaglege møter med ulike instansar).

 Susanne har etablert ein Instagram konto for Luster ungdomsskule, der viktig informasjon og bilete frå skulekvardagen vert delt.

 

Kontaktinformasjon: Susanne.heen.veum@skule.luster.no

Mob.: 909 93 354

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS