Uk har møte 17. juni kl. 12.45 på rådhuset.

Dokumenta til møtet er tilgjengeleg her.

Dei handsamar m.a årsmeldinga si og aktivitetsplan med referat frå Lustrabalder - Blås Grønt.