Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalet 07
15
30
Arbeidsmiljøutvalet 27
29
18
23
29
Brukarutval for samhandlingsreforma 22
11
30
10
28
Eldrerådet 22
16
11
30
19
10
28
Formannskapet og næringsutvalet 21
12
09
17
07
13
18
08
16
31
14
27
09
18
23
07
Klagenemnda 18
Kommunestyret 21
28
25
17
21
16
22
04
17
16
Kontrollutvalet 09
12
14
03
15
Lustrabadet KF 18
14
30
09
14
12
07
12
Plan- og forvaltningsutvalet 08
25
11
06
12
17
05
Rådet for personar med funksjonsnedsetting 22
11
30
10
28
Styringsgruppa for storfeprosjektet i Luster kommune 24
30
Ungdomen sitt kommunestyre 08
29
20
03
05
Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval 25
29
20
05