Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalet 14
22
28
Arbeidsmiljøutvalet 22
02
28
Brukarutval for samhandlingsreforma 05
16
28
17
29
03
Eldrerådet 05
16
28
17
29
03
Formannskapet og næringsutvalet 17
07
14
18
16
06
05
19
17
31
14
19
05
Klagenemnda 06
14
05
13
14
Kommunestyret 18
15
26
14
13
04
08
13
Kontrollutvalet 24
17
12
16
20
Lustrabadet KF 05
26
19
28
02
03
03
Mellombels komitè kultur 21
12
25
09
22
Plan- og forvaltningsutvalet 06
13
10
19
05
14
25
04
20
30
04
Rådet for personar med funksjonsnedsetting 05
16
28
17
29
03
Sakkunnig klagenemnd for eigedomsskatt 06
17
19
28
Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt 19
06
01
07
16
23
01
04
08
Ungdomen sitt kommunestyre 29
01
30
18
19
29
Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval 29
13
18
14
25
29