Næringssjef Olav Grov.

Tlf. 57 68 55 08
Mobil: 97764587

Epost: olav.grov@luster.kommune.no