A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Veke 10

Nasjonal kampanje mot hovudlus!

Folkehelseinstituttet oppmodar alle skolar og barnehagar i landet til å ta del i nasjonale halvårlege aksjonar mot hovudlus som blir arrangert årleg i veke 10 og 35.

Vår skole skal delta i veke 10, helga 7. og 8. mars. Vi håpar at alle elevar på vår skole støttar opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplaga hos oss. 

aksjon-mot-hodelus_skriv-til-foreldre-pa-skole_nynorsk_var2020.docx.pdf

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS