Her kan du sjå kva områder som skal kartleggast i Noreg i 2022 

Forvaltninga av verneområda brukar kartlegginga aktivt inn i forvaltninga, og for Drægnismorki-Yttrismorki naturreservat vert kartleggingsarbeidet lagt til grunn for oppstart av forvaltningsplan.

Link til kartleggingsmetode