NAV Luster oppmodar deg til å bruke digitale tenester på www.nav.no

Der kan du:

  • Søke stønad
  • Sjekke utbetalingar
  • Registrere deg som arbeidssøkjar

Dersom du allereie har ein rettleiar hjå NAV Luster, kontaktar du denne digitalt på «ditt nav» i din aktivitetsplan eller på telefon, ved behov.

Dersom du treng følgjande tenester:

  • Nødhjelp
  • økonomisk sosialhjelp
  • mellombels bustad

kan du ringe NAV Luster på tlf. 40034726, mellom kl. 9 – 14, for vidare avtale.

Du kan og ringe NAV Kontaktsenter (ope mellom 08.00-15.30):

55 55 33 33 - Spørsmål om ytingar

55 55 33 36 - Telefon for arbeidsgjevarar

55 55 33 34 - Spørsmål om pensjon

 

Dokument som skal leverast NAV Luster kan sendast pr. post til postboks 114, 6866 Gaupne.