Kulturprisen kan etter statuttane gå til både enkeltpersonar og organisasjonar som ein meiner fortener den. Nominasjonen skal vera skriftleg og innehalde ei grunngjeving for vedkomande kandidat. Elektronisk skjema, kultur – forslag, kandidat til kommunen sin kulturpris

Kulturstipend for ungdom kan søkast på av personar som vil utvikle seg sjølv, eller på annan måte medverka til å utvikla eit kulturelt tiltak. Søknad skal innehalde omtale av føremålet og plan for gjennomføring. Elekronisk skjema, kulturstipend for ungdom


Nærare info: Erling Bjørnetun, tlf. 57 68 55 21, e-post erling.bjornetun@luster.kommune.no