Nydyrking - tilskot

Generell informasjon om nydyrking sjå landbruksdirektoratet sine sider her

Luster kommune yter tilskot til nydyrking på kr 1 000,- pr. daa.

Plan og kostnadsoverslag må godkjennast av Luster kommune før arbeidet vert sett i gang.

Tilskotet vert utbetalt etter ferdiggodkjenning frå Luster kommune.
 

Lenke til søknadsskjema (pdf) for godkjenning av plan for nydyrking

 

Kontakt

Landbruk

Rågjevar, landbruk
Håvard Øyrehagen
Tlf. 917 63 761
Epost

 

Rådgjevar/naturforvaltar
Aina Elise Stokkenes
Tlf. 57 68 55 84
Epost

 

Sakshandsamar/skogbrukssjef
Arne Kristian Borger (mån, tys, tors)
Tlf. 57 68 55  51
Epost


Sakshandsamar produksjonstilskot, RMP
Liv Ellingseth (servicetorget)
Tlf. 57 68 55 13
Epost


 

Publisert