Nydyrking - tilskot

Generell informasjon om nydyrking sjå landbruksdirektoratet sine sider her

Luster kommune yter tilskot til nydyrking på kr 1 000,- pr. daa.

Plan og kostnadsoverslag må godkjennast av Luster kommune før arbeidet vert sett i gang.

Tilskotet vert utbetalt etter ferdiggodkjenning frå Luster kommune.
 

Søk om godkjenning av plan for nydyrking

 

Kontakt

Olav Øyrehagen

Fagleiar landbruk
Tlf. 454 59 942
Epost

Håvard Øyrehagen

Rådgjevar landbruk
Tlf. 57 68 55 83
Epost

Publisert