Tilbakemelding frå føresette som har vore på kurs er eintydig positive:

- Har du merka noko endring hjå barnet eller hjå deg sjølv etter at du har vore på kurs?

Eg er meir tolmodig, og forstår betre kvifor ting skjer.

Klarer å stå i at ungane blir sinte og frustrerte

Ja, både hos barnet og hos meg sjølv, samt parforholdet.

Bedre kommunikasjon, mer avslappet, større lykke og uttrykk for glede og kjærlighet for barnet vårt.

Ja, til det betre!  Mykje å lære framleis, men på god veg.

Alt har blitt betre, spesielt eg som forelder.

Ja, eg har merka forskjell.  Me øver oss, men har mykje betre stemning i heimen.

Ting eskalerer ikkje på same måte, alt går rolegare for seg.

- Vil du anbefale kurset til nokon du kjenner?

Ja, absolutt!

Alle har godt av slike kurs.

JA!

DEFINITIVT!