A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Foreldremøte 22.mai

Skulen inviterar til foreldremøte onsdag 22.mai kl.19:00
Alle foreldre/føresette vert invitert til møte den 22.mai kl.19:00.

førre år var foreldre/føresette invitert til å høyre om eit av våre satsingsområde ved oppvekstsenteret, fysisk aktivitet. Oppvekstsenteret hadde då invitert Geir Kåre Resaland, ein primus motor for meir fysisk aktivitet i skule og barnehage.

I år ynskjer me å legge fokus på det andre satsingsområdet til oppvekstsenteret, framsnakking. Dette er eit viktig satsingsområde og vert nytta mykje tid til i kvardagen. For å få eit breiare fokus på temaet ynskjer me å samle alle foreldre/føresette til ein temakveld. Me har vore så heldig å knytt til oss ein person som jobbar til dagen med dette temaet og har brei erfaring. Geir Navarsete kjem til Indre Hafslo oppvekstsenter onsdag 22.mai kl.19:00

Me kjem til å sende ut informasjon til kvar elev om dette. Dette er ein viktig kveld som alle må setje av tid til.

vel møtt til ein framifrå kveld.
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS