Luster kommune har no 1 person i isolasjon, ingen i karantene.
Kjent smitteveg. Smittesporing pågår, men er ferdig i Luster.