Formannskapet sitt forslag til budsjett og betalingssatsar 2021, økonomiplan 2021-24 og planleggingsprogram 2021-24 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med kommunelova.
Dokumenta er lagt ut på biblioteket, på rådhuset og du finn lenke nedanfor.
Ev. merknader må sendast Luster kommune, Postboks 77, 6866 Gaupne, postmottak@luster.kommune.no eller elektronisk høyringsskjema innan 8. desember.
Kommunestyret gjer vedtak i saka den 17. desember.

Budsjett 2021, formannskapet sitt framlegg (WEB-versjon)

PDF-versjon