Eldrerådet
15.02.2021 kl. 09:00 - 13:00
Rådhuset i Gaupne

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Eldrerådet den 15.02.2021
Underskriven møteprotokoll - Møte i Eldrerådet den 15.02.2021
Møteprotokoll - Møte i Eldrerådet den 15.02.2021
Kommuneplanen, planprogram. Informasjon i råda.
Informasjon frå kommuneoverlegen til råda.
Rådmannen om årsrapport 2020
Datahjelpa og besøksven
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format