Eldrerådet
19.04.2021 kl. 09:00 - 13:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Eldrerådet den 19.04.2021
Møteprotokoll - Møte i Eldrerådet den 19.04.2021
Info om tannhelsetenesta. Kari Paulsen
Førebyggande helsearbeid - den førebyggande samtalen med seniorar. Kari Ingeborg Bukve og Laila Haugsvær
Koronasituasjonen - vaksinestatus. Knut Cotta Schønberg
Informasjon om årsrapporten. Rådmann Jarle Skartun
Godkjent og underskriven møteprotokoll - Møte i Eldrerådet den 19.04.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format