Formannskapet og næringsutvalet
06.12.2017 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 06.12.2017
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 06.12.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
116/2017 Godkjenning av møtebok Vis
117/2017 Vitensenteret i Sogn og Fjordane. Teikning av aksjekapital Vis (1) Vis
118/2017 Vestlandsfylka sin handlingsplan for cruise-strategi 2018 - 2020 - høyring Vis (2) Vis
119/2017 Tilskot til hangar på Sogndal lufthamn Vis
120/2017 Barnehagevedtekter - revisjon, gjeldande frå 1.1.18. Vis (1) Vis
121/2017 Kommuneplanen sin samfunnsdel 2017 - 2028. Vis (3) Vis
122/2017 Kommuneplanen sin arealdel 2018 - 2029 - planprogram. Vis (2) Vis
123/2017 Budsjett 2018, økonomiplan og planleggingsprogram 2018-21. Formannskapet si handsaming etter offentleg ettersyn Vis (11) Vis
124/2017 Referat- og drøftingssaker Vis (6) Vis
125/2017 Regulering av budsjett 2017 Vis