Formannskapet og næringsutvalet
07.04.2021 kl. 09:00 - 13:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 07.04.2021
Offentleg møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 07.04.2021
Godkjent og underskriven offentleg møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 07.04.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
42/2021 Godkjenning av møteprotokoll. Vis
43/2021 Tilskot tynningfiske Hafslovatnet 2021 Hafslovatnet Grunneigarlag Vis
44/2021 Søknad om tilskot til fiskefremjande tiltak i Jostedalsvassdraget. Røneid grunneigarlag Vis
45/2021 Søknad om utsetjing av lån i næringsfondet (Unntatt offentlighet).
46/2021 Søknad om kommunal medfinansiering driftsbygning Gbnr. 134/3 Vis
47/2021 Pyramiden AS. Søknad om finansiering Vis
48/2021 Kompensasjonsordning til lokale verksemder i samband med pandemien Vis (1) Vis
49/2021 Høyring - vedtak om å ta i bruk utbyggingsavtalar Vis (2) Vis
50/2021 Nye Hafslo barnehage Byggjeprosjekt Vis (3) Vis
51/2021 Interkommunale tenester - rapportering til formannskapet 7.04.21 Vis (4) Vis
52/2021 Referatsaker, formannskapet 7.04.21 Vis (7) Vis
53/2021 Drøftingar og innspel, formannskapet 7.4.21. Vis