Formannskapet og næringsutvalet
07.06.2017 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 07.06.2017
Sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 07.06.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
42/2017 Godkjenning av møtebok Vis
43/2017 Tilskot frå fiskefondet til oppføring av gapahuk på Soget Vis (3) Vis
44/2017 Tilskot til tynningsfiske 2017 Hafslovatnet Vis (3) Vis
45/2017 10676 Sikring mot Mørkridselvi ved Moen Vis (7) Vis
46/2017 Søknad om lån i næringsfondet Martin Buch Larsen Vis (2) Vis
47/2017 Søknad om lån i næringsfondet Harald Hærum Vis (1) Vis
48/2017 Søknad om lån i næringsfondet Harald Berg Vis (1) Vis
49/2017 Søknad om lån i næringsfondet Øystein Urnes Vis (1) Vis
50/2017 Søknad om lån/oppstartingstilskot Brelam AS Vis
51/2017 Søknad om prosjektbidrag til rutekjøp Visit Sognefjord AS Vis
52/2017 Prosjekt vedlikehaldsfri vindauge - søknad om tilskot Vis
53/2017 Lustramarknaden - søknad om finansiell medverknad 2017 Vis
54/2017 Søknad om skjenkeløyve Vis
55/2017 Suppleringsval kontrollutvalet Vis
56/2017 Val av kommunekomite for TV-aksjon NRK 2017 Vis (1) Vis
57/2017 Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester - kriterium og venteliste Vis (1) Vis
58/2017 Interkommunal legevakt: Sogndal, Leikanger, Vik og Luster Vis (7) Vis
59/2017 Regional plan for arbeidet for god psykisk helse hjå barn og unge Vis (1) Vis
60/2017 SFO-vedtekter, justering frå 1.8.17. Vis
61/2017 Kommuneplanen sin samfunnsdel 2017 - 2029 - planprogram Vis (1) Vis
62/2017 Rekneskapsrapport pr. 1. tertial 2017. Budsjettendringar. Vis (1) Vis
63/2017 Referat- og drøftingssaker Vis (9) Vis
64/2017 Lokal forskrift om tilsyn med objekt som ikkje registrert som særskilte brannobjekt Vis (1) Vis